on/off

RECENT VIEW


Skip Navigation
Product Classification List
RE-177 Long Knit Pantyhose

RE-177 Long Knit Pantyhose

PRICE
16.55USD
color :

Total Purchase Amount:

0USD

This product has been sold out.
X
CODI ITEM
 • DETAIL INFO
 • SIZE INFO
 • REVIEW
 • Q&A
 • NOTICE

detail prdoduct - 상품상세설명


 *본 제품은 신축성이 좋은 민감한 소재로 피팅하시는 과정에서 착용흔적이 남기 쉬운 제품입니다.

흔적이 남은 제품은 새상품으로 재판매할 수 없으므로 

반품 교환 환불이 절대 불가능한 제품이오니 신중한 구매 바랍니다.*임부 전용의 타이즈가 아니므로 6개월 이상의 임부님은 배밑으로 착용되어집니다.

 • DETAIL INFO
 • SIZE INFO
 • REVIEW
 • Q&A
 • NOTICE
REVIEW

Review BBS

 • DETAIL INFO
 • SIZE INFO
 • REVIEW
 • Q&A
 • NOTICE
QNA

Q&A BBS

 • DETAIL INFO
 • SIZE INFO
 • REVIEW
 • Q&A
 • NOTICE
NOTICE